Training and Development

Phát triển năng lực huấn luyện cho đội ngũ quản lý

Sep 11, 2021

Một trong những kỹ năng quan trọng và có nhu cầu rất lớn trong môi trường làm việc hiện đại là khả ...

Giá trị trọn đời của nhân viên: Yếu tố quan trọng để hướng tới phát triển bền vững

Jul 16, 2020

Theo dõi giá trị trọn đời của nhân viên (ELV - Employee Lifetime Value) - giá trị ròng mà nhân viên mang lại ...

Xu hướng năm 2020: Mở rộng vai trò Đào tạo và Phát triển (L&D)

Jun 24, 2020

Các chuyên gia đào tạo và phát triển (L&D) ngoài vai trò truyền thống của họ là triển khai các chương ...

Không phân tích nhu cầu đào tạo có được không ?

Jun 25, 2019

Bạn có bao giờ cảm thấy như bộ phận đào tạo của mình không được ưu ái cho lắm hay không? Hoặc ...