Training and Development

Giá trị trọn đời của nhân viên: Yếu tố quan trọng để hướng tới phát triển bền vững

Jul 16, 2020

Theo dõi giá trị trọn đời của nhân viên (ELV - Employee Lifetime Value) - giá trị ròng mà nhân viên mang lại ...

Xu hướng năm 2020: Mở rộng vai trò Đào tạo và Phát triển (L&D)

Jun 24, 2020

Các chuyên gia đào tạo và phát triển (L&D) ngoài vai trò truyền thống của họ là triển khai các chương ...

Không phân tích nhu cầu đào tạo có được không ?

Jun 25, 2019

Bạn có bao giờ cảm thấy như bộ phận đào tạo của mình không được ưu ái cho lắm hay không? Hoặc ...