Elearning

Giá trị trọn đời của nhân viên: Yếu tố quan trọng để hướng tới phát triển bền vững

Jul 16, 2020

Theo dõi giá trị trọn đời của nhân viên (ELV - Employee Lifetime Value) - giá trị ròng mà nhân viên mang lại ...

6 tính năng cơ bản của một hệ thống LMS

Jun 06, 2019

Vậy hệ thống quản trị đào tạo là gì?Về cơ bản, đây là một công cụ cần thiết nếu doanh ...

Hệ Thống Quản Trị Đào Tạo (LMS) là gì?

Jun 06, 2019

Bạn có biết nghĩa của cụm từ LMS “Learning Management System” có nghĩa là gì hay không?Cùng điểm ...

3 chức năng cốt lõi của một hệ thống quản trị đào tạo (LMS)

Mar 09, 2019

Khả năng hiệu quả nhất của Hệ Thống Quản Trị Đào Tạo (LMS) là không chỉ giúp bạn truyền tải và ...

6 Dấu Hiệu Cho Thấy Doanh Nghiệp Của Bạn Cần Một Hệ Thống Quản Trị Đào Tạo (LMS)

Mar 09, 2019

1. Cách tổ chức chương trình đào tạo của bạn rối rắm, không có tổ chứcNếu bạn cần đào tạo ...