Leadership

850 người Microsoft India đã giúp đồng nghiệp vượt qua những ngày chết chóc như thế nào?

Sep 11, 2021

Một nhóm tình nguyện là những người đồng nghiệp của anh ngay lập tức vào cuộc. Một người liên hệ ...