Trung tâm đào tạo VIAGS

VIAGS là mô hình kinh doanh đầu tiên ở Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ mặt đất sân bay đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế tại 3 sân bay lớn: Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Nội Bài.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và hiện đại hóa công tác huần luyện nhân viên phục vụ mặt đất tại các cảng hàng không của Việt Nam, Trung tâm đào tạo VIAGS đã thực hiện đề án số hóa các nội dung đào tạo hiện tại của họ.
Không chỉ dừng lại ở đó, Trung tâm đào tạo VIAGS còn đặt ra mục tiêu trong thời gian tới, từ thời điểm 2018, sẽ xây dụng lại các chương trình đào tạo theo hướng tinh gọn và đặt hiệu quả lên hàng đầu. Để thực hiện được điều đó, số thời gian đào tạo trực tiếp trên lớp sẽ được giảm tải mà không cần phải số lượng nội dung xuống, nhằm vẫn đảm bảo các thông tin và kiến thức cần thiết với nhân viên.
MVV là đơn vị tư vấn và thiết kế các khóa đào tạo trực tuyến; hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp trong việc chuyển hóa các nội dung đào tạo trực tiếp thành các nội dung trực tuyến.
Với khách hàng VIAGS, MVV cung cấp các bài giảng được xây dựng từ các nội dung đào tạo đã có sẵn của doanh nghiệp, nhưng được thể hiện và diễn hoạt với các hình ảnh, video được quay dựng từ thực tế tại các sân bay của Việt Nam.
Sau khi số hóa xong các bài giảng, tỉ lệ chuyển hóa nội dung của VIAGS đã vượt mục tiêu 50% đề ra ban đầu. Con số thực sự đạt được là 75%, tức cao hơn mục tiêu đến 25%.
Chính nhờ thành công đó, MVV đã được vinh dự là đối tác của Trung tâm đào tạo VIAGS trong các dự án số hóa tiếp theo của doanh nghiệp.

Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp theo nhu cầu đào tạo của từng tổ chức