Hệ thống đào tạo trực tuyến MVV Everlearn 4.0 là gì

MVV Everlearn 4.0 giúp giải quyết các vấn đề mà hình thức học tập truyền thống thiếu hụt:

Dạy và học có thể bắt đầu mọi lúc mọi nơi, không cần phải tốn hàng giờ học lý thuyết trên lớp.

Thu hẹp khoảng cách giữa học viên và giảng viên.

Học viên có thể chủ động học lý thuyết tại nhà và lên lớp trao đổi cùng giảng viên.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng MVV Everlearn 4.0

Chuyên nghiệp hóa quy trình đào tạo

Chuyên nghiệp hoá các hoạt động
dạy, học và quản lý đào tạo

Kiểm soát chất lượng đào tạo

Dễ dàng kiểm soát chất lượng đào
tạo thông qua hệ thống tra cứu lịch
sử học tập của từng nhân viên

Nền tảng cho chiến lược đào tạo

Tạo nền tảng cho chiến lược đào tạo
của doanh nghiệp, khuyến khích văn
hoá học tập trọn đời

Nâng cao năng lực đội ngũ

Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, tạo
tiền đề cho việc mở rộng
quy mô doanh nghiệp

Giảm chi phí

Giảm chi phí đào tạo tập trung
(lưu trú, thuê địa điểm, thù lao giảng viên)

Cách tiếp cận của chúng tôi

Hệ thống đào tạo trực tuyến MVV Everlearn 4.0 được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính

Công nghệ

Công nghệ của chúng tôi gồm hai phần chính: Nền tảng học tập và Nền tảng quản trị sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng và quản trị một cách độc lập, hiệu quả và bảo mật nhất.

Nội dung

Kho bài giảng được đúc kết từ hàng triệu giờ học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ tập đoàn đa quốc gia, kết hợp với những mô hình tiên tiến trên thế giới.

Dịch vụ

Hệ thống quản trị trực quan, dễ điều khiển và hiệu quả giúp quản trị viên theo dõi chính xác tiến độ của học viên, đi kèm với tính năng đặt lịch tư vấn và trao đổi trực tuyến với giảng viên.

Hình thức hợp tác / chuyển giao

Thuê Hệ Thống

Là việc thuê hệ thống MVV Everlearn theo quý hoặc theo năm, đáp ứng cho 1000 users truy cập đồng thời.

  • Tự chủ xây dựng nội dung đào tạo
  • Được cung cấp công cụ xây dựng bài giảng tương tác Everwrite
  • Không phải lo lắng đến việc thuê server, backup dữ liệu, mở rộng bộ nhớ
  • Có thể tự do hiệu chỉnh giao diện hệ thống theo thương hiệu của doanh nghiệp

Thuê Nội Dung và sử dụng hệ thống

Là việc thuê nội dung có sẵn trong hệ thống thư viện và sử dụng trên hệ thống MVV Everlearn.

  • Sử dụng các nội dung đào tạo có sẵn trên hệ thống MVV Everlearn
  • Được cung cấp công cụ xây dựng bài giảng tương tác Everwrite
  • Không phải lo lắng đến việc thuê server, backup dữ liệu, mở rộng bộ nhớ
  • Có thể tự do hiệu chỉnh giao diện hệ thống theo thương hiệu của doanh nghiệp

Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp theo nhu cầu đào tạo của từng tổ chức