Quản trị tri thức là gì

Nói một cách đơn giản, quản trị tri thức là chiến lược để cung cấp tri thức cần thiết cho đúng người cần, vào đúng lúc họ cần, tạo điều kiện cho mọi người chia sẻ và đưa tri thức vào ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Khi được thực hiện hiệu quả, việc quản trị tri thức có thể:

  • Xây dựng tài sản tri thức cho doanh nghiệp
  • Quản lý được quá trình tích lũy thông tin, kinh nghiệm, quy trình làm việc của các bộ phận, các mảng công việc trong doanh nghiệp
  • Xây dựng được hệ thống thông tin, tri thức có hệ thống của doanh nghiệp, từ đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào cá nhân trong công việc
  • Góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên mới, giảm thiểu các chi phí đào tạo bên ngoài, nâng cao trình độ, kiến thức cho nhân sự
  • Quản lý tập trung hệ thống tài liệu một cách bài bản

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TRI THỨC MVV EVERMIND

Evermind là giải pháp quản trị tri thức đang được sử dụng thành công tại nhiều công ty coi tri thức được xem như tài sản chiến lược. Evermind được xây dựng trên cơ sở khoa học về quản trị tri thức và dựa trên mô hình APO Knowledge Management Framework.

1. Khảo sát, đánh giá về tải sản tri thức hiện có

2. Nền tảng: Ứng dụng công nghệ trong việc quản trị tri thức

3. Nội dung: Xây dựng các nội dung chủ yếu của tri thức phù hợp cho doanh nghiệp

4. Đào tạo huấn luyện sử dụng: nâng cao nhận thức, sử dụng hiệu quả tri thức, xây dựng văn hóa chia sẻ

Tính năng nổi bật

Về mặt nền tảng (platform), Evermind có những tính năng nổi bật như sau:

Đây là một hệ thống được hoàn chỉnh kiểu Out-of-the-box, có thể dễ dàng cài đặt và chạy ngay được. Nó cũng có các phương án cài đặt linh hoạt đáp ứng được nhu cầu triển khai đơn giản nhất là triển khai trên Cloud hoặc trên một máy chủ đặt trong công ty

Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp theo nhu cầu đào tạo của từng tổ chức