DỊCH VỤ SỐ HÓA NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Đào tạo và phát triển đội ngũ đóng vai trò thiết yếu trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiến tới phát triển bền vững. Thay vì đào tạo theo hình thức truyền thống, quý doanh nghiệp có thể số hóa các tài liệu sẵn có.

MVV Academy cung cấp dịch vụ sản xuất, số hóa các bài giảng, tài liệu, khóa học riêng theo yêu cầu mà doanh nghiệp đưa ra.

CÁC ĐỊNH DẠNG SỐ HÓA

Kỹ thuật Chroma Key (Dựng Phông Xanh)

Trong studio, diễn viên hoặc giảng viên sẽ diễn trước một tấm phông màu xanh lá cây, sau đó, kĩ thuật viên sẽ dùng kĩ xảo thay phông xanh thành hình ảnh hoặc bối cảnh khác phù hợp với câu chuyện hoặc nội dung bài học.

Phông xanh có thể giúp tối giản những phát sinh khách quan trong quá trình làm phim. cũng như giúp khắc phục những hạn chế mà bối cảnh thực không đáp ứng được đúng với yêu cầu của kịch bản.

https://youtu.be/3camvafBMjA

Quy trình số hóa nội dung đào tạo

01

Chuyển giao tài liệu

Khách hàng cung cấp cho MVV Everlearn các nội dung đào tạo ở format truyền thống(Word, PowerPoint,Excel,…)

02

Thống nhất kịch bản & template

MVV Everlearn gặp mặt và tư vấn cho khách hàng về cấu trúc bài giảng cũng như các định dạng số phù hợp. Hai bên tiến tới thống nhất kịch bản & template bài giảng(giao diện, màu sắc thương hiệu, font chữ,…)

03

Số hóa tài liệu

Các chuyên viên dựng phim của MVV thực hiện số hóa tài liệu sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Premiere, After Effects,..).

04

Bàn giao sản phẩm số hóa

Khách hàng nhận bàn giao bài giảng, đã được số hóa và upload lên hệ thống sử dụng.

Quy trình số hóa nội dung đào tạo

01

Chuyển giao tài liệu

Khách hàng cung cấp cho MVV Everlearn các nội dung đào tạo ở format truyền thống(Word, PowerPoint,Excel,…)

02

Thống nhất kịch bản & template

MVV Everlearn gặp mặt và tư vấn cho khách hàng về cấu trúc bài giảng cũng như các định dạng số phù hợp. Hai bên tiến tới thống nhất kịch bản & template bài giảng(giao diện, màu sắc thương hiệu, font chữ,…)

03

Số hóa tài liệu

Các chuyên viên dựng phim của MVV thực hiện số hóa tài liệu sử dụng các phần mềm chuyên dụng (Premiere, After Effects,..).

04

Bàn giao sản phẩm số hóa

Khách hàng nhận bàn giao bài giảng, đã được số hóa và upload lên hệ thống sử dụng.

Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp theo nhu cầu đào tạo của từng tổ chức