6 tính năng cơ bản của một hệ thống LMS

Jun 06, 2019

Vậy hệ thống quản trị đào tạo là gì?

Về cơ bản, đây là một công cụ cần thiết nếu doanh nghiệp của bạn muốn đào tạo trực tuyến. Làm thế nào bạn biết được những người khác đã học tập như thế nào, họ học vào thời điểm nào và họ trải qua phương pháp này trong bao lâu hoặc làm thế nào để họ vượt quá các bài tập đánh giá?

Nếu bạn đang nghĩ đến việc mua hệ thống quản trị đào tạo này, có hai vấn đề chính để bạn phải xem xét. Thứ nhất là số lượng người dùng truy cập và thứ hai số lượng nội dung bài học mà bạn có.

Hệ thống quản trị đào tạo mà bạn đang cân nhắc có cung cấp cho bạn bảng theo dõi công việc hay các báo cáo mà bạn cần không?

Hãy ghi nhớ những mục tiêu đào tạo dài hạn của bạn – LMS mà bạn lựa chọn có cung cấp hồ sơ lưu trữ hoặc xem xét các dữ liệu của người học hay không?

Một hệ thống quản trị đào tạo có thể giúp bạn các công việc về dữ liệu và theo dõi người học liên quan đến quản trị. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã có quan điểm rõ ràng về nhu cầu của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Một số công ty LMS cho phép bạn kiểm tra thử nghiệm sản phẩm của họ trước khi bạn quyết định. Vì vậy, bạn nên lên danh sách các tính năng cần thiết và mong muốn trải nghiệm.

Hãy xem xét một số tính năng dưới đây và bạn sẽ nhận thấy chúng quan trọng như thế nào với bạn:

1. Bảng phân công: Một bảng kỹ thuật số để gửi lời mời tham gia khóa học và theo dõi sự tham gia

2. Truy cập nhiều thiết bị: Khả năng cung cấp nội dung thông qua các thiết bị như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại, máy tính bảng.

3. Lịch khóa học: Tạo và xuất bản lịch trình khóa học, set deadline và các bài kiểm tra.

4. Sự tham gia của người học: Khuyến khích người học có thể tương tác với nhau như gửi email, nhắn tin trực tuyến hoặc các diễn đàn thảo luận.

5. Đánh giá và kiểm tra: Tạo ra các bài tập để củng cố kiến thức thông qua các bài tập trắc nghiệm hoặc các bài đánh giá tổng quát.

6. Nâng cấp và chấm điểm: Theo dõi, đánh giá và nâng cao khả năng học tập của người học theo thời gian.

 

Hệ thống đào tạo trực tuyến MVV Everlearn 4.0 được phát triển dựa trên 2 nền tảng chính: là Nền tảng học tập và Nền tảng quản trị sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng và quản lý một cách độc lập, hiệu quả và bảo mật nhất.

3 Lợi ích chính của doanh nghiệp khi sử dụng MVV Everlearn là sẽ Giảm Được chi phí so với đào tạo tập trung thông thường, Dễ Dàng kiếm soát chất lượng đào tạo thông qua hệ thống quản trị và Tạo Được văn hóa học tập bền vững cho doanh nghiệp.