Hệ Thống Quản Trị Đào Tạo (LMS) là gì?

Jun 06, 2019

hệ thống quản trị đào tạo LMS là gì

Bạn có biết nghĩa của cụm từ LMS “Learning Management System” có nghĩa là gì hay không?

Cùng điểm qua một chút về nghĩa của mỗi từ trong “Learning Management System” xem chúng có nghĩa là gì nhé!

- Learning: cung cấp bất kỳ chương trình giáo dục hoặc đào tạo cho một cá nhân.

- Management: quản lý được tất cả các lịch trình học tập, chương trình học .

- System: một nền tảng điện tử để truyền tải các chương trình học tập.

LMS được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý và cung cấp các khóa học, chương trình học tập trực tuyến. Hệ thống quản trị đào tạo này cung cấp nền tảng học tập cho các học viên và người hướng dẫn học tập, làm nổi bật các kỹ năng ở bất cứ nơi đâu mà họ muốn, miễn là người học cảm thấy thoải mái và thuận tiện.

LMS là một ứng dụng được sử dụng để quản trị, theo dõi và báo cáo và truyền tải các chương trình học tập

LMS được sử dụng hầu hết ở tất cả các lĩnh vực như trường học, cơ sở giáo dục, các doanh nhiệp, y tế,… Ứng dụng trở nên tiện dụng trong việc xác định giao tiếp giữa người hướng dẫn và học viên bằng cách kiểm tra sự tiến bộ của mỗi cá nhân qua các bài kiểm tra trắc nghiệm và các bài tập củng cố.

Đào tạo trực tuyến hấp dẫn hơn đào tạo truyền thống với các video hướng dẫn, các câu chuyện và các tính năng tương tác, các trò chơi áp dụng,…

LMS đã thay đổi quan điểm học của nhiều cá nhân, tổ chức trên toàn cầu. Hệ thống này cung cấp phạm vi rộng về kiến thức để người dùng lựa chọn và học tập bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn muốn lĩnh hội, tất cả các thông tin sẽ được chia sẻ rộng rãi trên toàn cầu.

 

LMS được sử dụng bởi:

- Hầu hết các tổ chức và doanh nghiệp

- Các cơ sở giáo dục (Trường học và các trường đại học)

- Tổ chức chính phủ

 

LMS giải quyết mục đích gì?

LMS là một nền tảng để các cá nhân và những chuyên gia có thể học tập và trau dồi những kỹ năng của họ

Học viên có thể lựa chọn các chương trình học tập và các chuyên gia có thể truyền tải được các khóa học. Hệ thống hỗ trợ người học một cách linh hoạt ở bất cứ đâu. Chúng chia sẻ những diễn đàn thảo luận trong các ghi chú công cộng. Người học hoàn toàn có thể lựa chọn những chủ đề mà học muốn một cách dễ dàng.

 

Các tiện ích của phần mềm quản trị đào tạo

- LMS cung cấp tất cả các kiến thức học tập trong một nền tảng

- Cung cấp nhiều các khóa học trực tuyến để người học có thể tùy ý lựa chọn khóa học mà họ muốn

- Hỗ trợ theo dõi sự tiến bộ của mỗi cá nhân

- Giúp người học có thể tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc đi lại

- Hệ thống quản lý học tập hỗ trợ hợp lý hóa mô hình học tập, điều này giúp tiết kiệm thời gian của người hướng dẫn một cách đáng kể nhằm giúp họ có thể sử dụng thời gian đó để tập trung vào việc cải thiện nội dung và phát triển từng cá nhân.

- Mọi thứ đều được số hóa, vì vậy, hệ thống này có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều tiền mua notebook, các bản sao,…

- Hệ thống này mang lại sự tự do cho người dùng , họ có thể sử dụng chúng ở bất kỳ nơi nào, đồng thời, làm tăng tính linh động trong việc học tập

- Khi mọi thử đã trở nên số hóa, học tập cũng hấp dẫn hơn với các phần video hướng dẫn, các trò chơi,…

- Việc quản lý được tối ưu, người học cũng có thể tiếp cận các thông tin một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

 

Hệ thống đào tạo trực tuyến MVV Everlearn 4.0 phát triển công nghệ dựa trên 2 nền tảng chính: là Nền tảng học tập và Nền tảng quản trị sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng và quản lý một cách độc lập, hiệu quả và bảo mật nhất.

3 Lợi ích chính của doanh nghiệp khi sử dụng MVV Everlearn là sẽ Giảm Được chi phí so với đào tạo tập trung thông thường, Dễ Dàng kiếm soát chất lượng đào tạo thông qua hệ thống quản trị và Tạo Được văn hóa học tập bền vững cho doanh nghiệp.