Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn L&D – Đào tạo & Phát triển

Tư vấn L&D – Đào tạo & Phát triển

Cung cấp nền tảng hỗ trợ đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến trong L&D

Cung cấp nền tảng hỗ trợ đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến trong L&D

Cung cấp các chương trình đào tạo đến từ đối tác quốc tế

Cung cấp các chương trình đào tạo đến từ đối tác quốc tế

Lĩnh vực đào tạo

Học viện Doanh nhân MVV cung cấp các giải pháp đào tạo đa dạng
lấy doanh nghiệp của bạn làm trung tâm, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tư duy chiến lược.

Marketing - Bán hàng - Truyền thông

Marketing – Bán hàng – Truyền thông

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Pháp lý

Pháp lý

Tài chính

Tài chính

Tư duy chiến lược & Năng lực lãnh đạo

Tư duy chiến lược & Năng lực lãnh đạo

Công nghệ & Đổi mới doanh nghiệp

Công nghệ & Đổi mới doanh nghiệp

Học viện Doanh nhân MVV là đối tác
chiến lược tại Việt Nam của

<--

Thành lập năm 2000

Là một thành viên của Wiley Group

Hơn 350 khách hàng khắp thế giới

Doanh thu +50M$

Mức tăng trưởng hằng năm +25%

Hơn 350 nhân viên

CrossKnowledge Learning Suite là giải pháp toàn diện, có khả năng tích hợp không giới hạn, phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi quy mô.

CrossKnowledge được xếp hạng là hệ thống đào tạo trực tuyến tốt thứ #5 thế giới năm 2018 theo Craig Weiss.

–>

Khách hàng của chúng tôi

Viettel
Viags
Tac
Vinaphone
Vin Commerce

Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp theo nhu cầu đào tạo của từng tổ chức