Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn L&D – Đào tạo & Phát triển

Tư vấn L&D – Đào tạo & Phát triển

Cung cấp nền tảng hỗ trợ đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến trong L&D

Cung cấp nền tảng hỗ trợ đào tạo áp dụng công nghệ tiên tiến trong L&D

Cung cấp các chương trình đào tạo đến từ đối tác quốc tế

Cung cấp các chương trình đào tạo đến từ đối tác quốc tế

Lĩnh vực đào tạo

Học viện Doanh nhân MVV cung cấp các giải pháp đào tạo đa dạng
lấy doanh nghiệp của bạn làm trung tâm, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tư duy chiến lược.

Marketing - Bán hàng - Truyền thông

Marketing – Bán hàng – Truyền thông

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Pháp lý

Pháp lý

Tài chính

Tài chính

Tư duy chiến lược & Năng lực lãnh đạo

Tư duy chiến lược & Năng lực lãnh đạo

Công nghệ & Đổi mới doanh nghiệp

Công nghệ & Đổi mới doanh nghiệp

Học viện Doanh nhân MVV là đối tác
chiến lược tại Việt Nam của

Tổ chức hàng đầu về huấn luyện và tư vấn hiệu quả kinh doanh

Thành lập năm 1960

Hơn 7000 khách hàng

50 văn phòng tại 50 quốc gia

Khách hàng của chúng tôi

Viettel
Viags
Tac
Vinaphone
Vin Commerce

Chúng tôi thiết kế giải pháp phù hợp theo nhu cầu đào tạo của từng tổ chức